Universiteti Barleti – Constantly Evolving – Inaugurimi I Hapësirave Kreative në UniBa
The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Komuniteti

Inkubatorët ofrojnë mundësi për startup-et për t'u lidhur me sipërmarrës të tjerë, investitorë, klientë të mundshëm dhe profesionistë të industrisë përmes ngjarjeve të rrjetëzimit, seminareve, konkurseve në terren dhe aktiviteteve të ndërtimit të komunitetit. Ndërtimi i një rrjeti të fortë mund të ndihmojë startup-et të kenë akses në burime, të krijojnë partneritete dhe të fitojnë njohuri dhe reagime të vlefshme.

  • Networking Events
  • Activities
  • Demo Day
  • Pitching

Shërbimet e Mbështetjes së Biznesit

Inkubatorët mund të ofrojnë akses në shërbime dhe burime profesionale, të tilla si këshilla ligjore, shërbimet e kontabilitetit, mbështetja e marketingut dhe infrastruktura teknologjike, për të ndihmuar startup-et të adresojnë sfidat operacionale dhe të zgjerojnë bizneset e tyre në mënyrë më efektive.

− Business Development
− Business Planning
− Digital Business
− Marketing and Sales
− Administrative Support
− Functions and Operation
− HR and Training
− Legal Services
− Supporting Staff

Mentorim

Sipërmarrësit me përvojë, ekspertët e industrisë dhe profesionistët me përvojë shpesh shërbejnë si mentorë dhe këshilltarë për startup-et në programet e inkubatorit. Ato ofrojnë udhëzime, këshilla dhe mbështetje për aspekte të ndryshme të ndërtimit dhe shkallëzimit të një biznesi, duke përfshirë strategjinë e biznesit, zhvillimin e produktit, marketingun, shitjet dhe mbledhjen e fondeve.

− Training
− Workshops
− Seminars
− Knowledge Transfer
− Best Practices

Hapësira fizike

Shumë inkubatorë startup ofrojnë hapësirë të përbashkët zyre ose hapësira bashkëpunimi ku startup-et mund të punojnë së bashku me sipërmarrës të tjerë, të bashkëpunojnë dhe të shkëmbejnë ide. Këto hapësira shpesh përfshijnë pajisje të tilla si dhomat e takimeve, hapësirat e ngjarjeve dhe aksesin në pajisjet bazë të zyrës.

− Co-working Area
− Workspace
− Meeting Rooms

Punishte

Inkubatorët mund të ofrojnë seminare edukative, seminare dhe programe trajnimi që mbulojnë tema të rëndësishme për themeluesit e startup-eve, si planifikimi i biznesit, hulumtimi i tregut, menaxhimi financiar, çështjet ligjore dhe tendencat e teknologjisë. Këto burime i ndihmojnë sipërmarrësit të ndërtojnë aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të lundruar në sfidat e fillimit dhe rritjes së një biznesi.

− New Products and Services
− Prototyping and Testing
− Idea Validation
− Proof of concept
− MVP Development
− FabLab
– Prototyping
− Equipment and Tech

Financim

Inkubatorët e startup-eve mund të ofrojnë mundësi financimi, të tilla si financimi fillestar, grantet ose aksesi në rrjetet e investitorëve, për të ndihmuar bizneset fillestare të mbledhin kapital për të financuar rritjen dhe zhvillimin e tyre. Disa inkubatorë mund të ofrojnë gjithashtu akses në firmat e kapitalit sipërmarrës, investitorët engjëj ose burime të tjera financimi.

− Funding
− Financing
− Pitching and Presentation
− Financial Services and Funding
− Scaling and Commercializing