Keni dëgjuar për thirrjen e Ministrit

05/02/2024

Keni dëgjuar për thirrjen e Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes për grante për startup-e dhe lehtësues?

06/02/2024

Universiteti Barleti – Constantly Evolving – Inaugurimi I Hapësirave Kreative në UniBa

06/02/2024